تور ایمنی چه ساختاری دارد ؟

سیستم تورهای ایمنی برای محافظت از کارگران برای کار در ارفاع بالای 8 متر استفاده میشود.تور ایمنی از قبل بافته شده و توسط جرثقیل حمل و نصب میگردد. نصب تور ایمنی برای حفاظت از جان کارگران و عابرین احتمالی اطراف ساختمان ضروری است .تور ایمنی مانع از سقوط مصالح و افراد میگردد.

تور باید تحمل بار بیش از 180 کیلوگرم (400 تن) را داشته باشد.قطر حدودی تور 75 سانتی متر است تا امکان مهار جسم فرو افتاده را داشته باشد.تور های ایمنی انعطاف پذیری بالایی دارند و با فرم بنا سازگارند. در هنگام نصب باید دقت داشت که تور از قبل آسب ندیده باشد وسالم باشد.

پس از پایان هر شیفت کاری باید تور را تمیز کرد و در صورت آسیب دید گی باید تور تعمیر یا تعویض گردد. فاصله تور تا زمین باید حدود 2.4 تا 4.6 متر پایین تر از محل کار نصب گردد.فاصله تور از هرطرف باید حدود 2.4 متر باشد. بین تور ایمنی تا محل کار نباید هیچ مانعی وجود داشته باشد .

تور ایمنی از چند تور تشکیل میشود که به صورت ایمن به هم پیوسته شده اند.

ویژگی تورهای ایمنی

تورهای ایمنی به وسیله یک فریم فلزی که روی آن نصب میشوند قابلیت نصب به صورت کنسولی از لبه سطح کار را دارند.این تورها در اشکال مختلف ساختمانی میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند و مقاومت بالایی دارند. جنس تورهای ایمنی از پلی پروپلین است . این ویژگی تور ایمنی را مقاوم میکند تا مانع از سقوط افراد و اجسام گردد.

نکات مورد نظر در زمان نصب تورهای ایمنی

تورها قبل از نصب باید مورد بازرسی و کنترل قرار گیرند.

استفاده از تورهای آسیب دیده مجاز نیست .

در زمان نصب باید افراد ذیصلاح بر نصب آن نظارت داشته باشند.

فاصله تورها از زمین باید حدود 10 متر باشد.در غیر این صورت باید امکانات ایمنی دیگری برای کارگر فراهم گردد.

فاصله تورها از هم نباید بیشتر از 6 متر باشد.

طناب اطراف تورایمنی باید تحمل بیش از 200 کیلو نیرو را داشته باشد.

فاصله لبه بیرونی تور ایمنی با توجه به سطح کاری و محل نصب تور متفاوت است.