تور باربند کامیون و تریلی

تورهای ایمنی برای نصب در سازه های بلند و ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرند تا از سقوط کارگران و حوادث احتمالی جلوگیری کنند. تورهای ایمنی از نوع تورهای بدون گره هستند و قابلیت ارتجاعی دارند.

برپایی و نصب تورهای ایمنی ساختمان باید توسط اشخاص باتجربه مورد نظارت و تائیید قرار گیرد.پس از بازرسی و کنترل، تورها قابل نصب هستند.

مزایای استفاده از  تورهای نجات یا تور داربست :

  • نصب سریع و هزینه کمتر
  • قابلیت نصب در طول اجرای پروژه
  • قابلیت تعمیر و استفاده در چندین پروژه
  • نصب و جداسازی سریع تورها
  • اتصال آسان به اسکلت فلزی و بتن و داربست
  • امکان جمع آوری نخاله های ساختمانی

در حافظه موقت کپی شد