تور پرورش میگو

تور ماهیگیری در دریا

تور مورد استفاده برای صید ماهی را تور ماهیگیری می گویند.تور ماهیگیری از الیاف ساخته شده و مانند یک شبکه است.به تور ماهیگیری تله ماهی نیز گفته می شود .رشته های تور معمولا با گره زدن یک نخ  نسبتا نازک ایجاد می شود. در گذشته تورهای اولیه معمولا ازگیاهان ، الیاف کتان و دیگر مواد گیاهی ساخته می شد . بعد ها برای ساخت تور از پنبه هم استفاده کردند.تورهای ماهیگیری امروزه از نایلون ساخته می شوند.به تازگی استفاده از الیاف طبیعی مانند پشم و نخ ابریشم نیز رواج یافته است و بسیار مورد استفاده قرار میگیرد.

تاریخچه تور ماهیگیری

تور ماهیگیری در گذشته بسیار مورد استفاده قرار می گرفته است.به ویژه در دوره نو سنگی.تور ماهیگیری یافت شده از آن دوران با سایر تجهیزات ماهیگیری متفاوت است . به طور مثال تورهای یافت شده در فنلاند از جنس بید بوده و مربوط به 8300 سال پیش از میلاد است.تورهای ماهیگیری از 27000سال پیش از میلاد در کره کشف شده است و آن را قدیمی ترین ابزار صید ماهی دانسته اند.سرخپوستان بومی آمریکایی در رودخانه کلمبیا با استفاده از سنگ به عنوان یک وزنه ماهی را صید می کردند.گاهی علف ها را برای فریب ماهی به حرکت درمی آوردند تا ماهی به دام بیافتد.تورهای ماهیگیری در عهد باستان به خوبی نقاشی و ثبت شده اند.در ادبیات یونان باستان  بسیار به ابزارهای ماهیگیری مانند چوب پنبه و وزنه های سربی اشاره شده است.شواهدی از ماهیگیری رومی موجود است که استفاده از تورها را نشان می دهد.یا تصویرسربازی که با شمشیر کوتاه و کلاه خود با ماهی میجنگد.تورهای ماهیگیری امروزی با گذشته تفاوت چندانی ندارندو بسیار شبیه به تورهای دوره نوسنگی هستند ،اما روش های ماهیگیری بسیار تکامل یافته اند.

در حافظه موقت کپی شد