تور فوتبال از جمله عناصری است که به نظر نمی رسد اختراع شده باشد و احساس می شود نمی تواند اختراع شده باشد.وجود تور فوتبال و دروازه به خودی خود چنان بدیهی و مفید است که  تصور می شود همیشه آنجا بوده است.امادر حقیقت زمانی قبل از اختراع تور فوتبال ، این بازی وجود داشته است.فوتبال احتمالا  پیش از آن با جنجال و بحث همراه بوده و بازیکنان بدون هدف وتور سردرگم میشده اند.

تور فوتبال برای چه استفاده میشود؟

کاربرد تورهای ورزشی متفاوت و متنوع است . هدف اولیه تور در فوتبال این است که توپ را بگیرد و از بیرون رفتن آن و یا افتادن توپ در میان تماشاگران جلوگیری کند.وجود تور به این ترتیب سرعت بازی را بالا میبرد و زمان کمتری صرف پیداکردن و بازگرداندن تو به زمین می شود.

اولین تور دروازه فوتبال با اندازه کامل در سال 1891 ساخته شدکه برای این هدف طراحی شده بود.بعد از آن تورهای دروازه به شکل های مختلف برای هدف های دیگر نیز طراحی شدند.